Foto
Fotograf: Blomberg, Anton (1862-1936). Stadsmuseet i Stockholm

Kungliga Svea Artilleriregementes kasern

Uppdaterad