Foto
Fotograf: Tideman, Sven. Stadsmuseet i Stockholm

Stadshusträdgården. Detalj av stenläggningen i Wallenbergs trädgård

Uppdaterad