Foto

Karl XII:s Torg sedd från Slottskajen. Äreport med anledning av att John Ericssons stoft har förts till Stockholm från USA