Huvuden på människor i en folkmassa
Text

Kallaste månad och helår under perioden 1800-2004

Statistik. Excelark med tabell.