Litteraturtips
Författare: Åstrand, Göran (f. 1931). Stockholms stadsbibliotek

Känt och okänt på Stockholms kyrkogårdar

"Stockholms kyrkogårdar är en ofta förbisedd del av vår huvudstads historia. Många av de människor som spelat en roll inom kulturlivet och för samhällsutvecklingen ligger begravda på kyrkogårdar i innerstaden eller dess nära omgivningar/…/På kyrkogårdarna finns en social historia, ett överflöd av intressant arkitektur, vackra texter och skulpturer…" Citatet kommer från baksidestexten till Känt och okänt på Stockholms kyrkogårdar, en bok som är en guide till kyrkogårdarna i Stockholms län.

Här beskrivs varje kyrkogård och vilka kända personer som ligger begravda där. Visste du till exempel att Nils Ferlin är begravd på Bromma kyrkogård? Det berättas om gravar med speciell utformning eller intressanta inskriptioner. Även gravar och minnesstenar inne i kyrkorna beskrivs och det finns också korta fakta om varje kyrka.

I början av boken finns en karta med alla kyrkogårdar inprickade och i slutet av boken finns ett register över de personer vars gravar omnämns i boken, samt en kort förteckning över ”övriga kyrkogårdar”, till exempel de två judiska begravningsplatserna på Kungsholmen. Boken är illustrerad med kartor, fotografier och äldre bilder. 207 sidor.

Uppdaterad