Foto
Fotograf: Okänd. Stockholms stadsmuseum

Lidingövägen med Kungliga livgardets till häst kasern

Uppdaterad