Foto
Fotograf: Larssons Ateljé. Stockholms stadsmuseum

Stora Badstugatan n:r 31, gårdsinteriör

Uppdaterad