Litteraturtips
Författare: Aspenberg, Nils Carl. Stockholms stadsbibliotek

Från Söder till Östermalm. Spårvägar, förortsbanor och trådbussar i Stockholm / Nils Carl Aspenberg

Ett litet häfte om Stockholms spårvägstrafik. Här varvas historiska fakta om spårvägstrafikens uppkomst och verksamhet med tabeller över spårvagnslinjer och olika spårvagnsmodeller. Det står även lite om trådbussarna som trafikerade Stockholms gator under en ganska kort period.

Häftet är illustrerat med fotografier och linjekartor
74 sidor.

Innehåll
Spårvägsnätet
Vagnarna
Privatbanorna
Kartor

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad