Foto

Skogskyrkogården

Mellan de rakvuxna furorna smyger sig gravstenarna utefter marken och bidrar på så sätt till Skogskyrkogårdens frid.