Foto
Fotograf: Johansson, Ingrid (f. 1950). Stockholms stadsmuseum

Skogskyrkogården

Mellan de rakvuxna furorna smyger sig gravstenarna utefter marken och bidrar på så sätt till Skogskyrkogårdens frid.

Uppdaterad