Foto
Fotograf: Okänd. Stockholms stadsmuseum

Nationalmuseum, Södra Blasieholmshamnen sett från Skeppsbron

Uppdaterad