Foto
Fotograf: Okänd. Stadsmuseet i Stockholm

Nationalmuseum, Södra Blasieholmshamnen sett från Skeppsbron

Uppdaterad