Statistik på Luftens och vattnets temperatur 1972-1974
Text
Upphov: Okänd. Utrednings- och statistikkontoret

Luftens och vattnets temperatur 1972-1974

Statistik. Innehåller uppgifter om 1972-1974 samt månadsvärden för 1974. Uppgifter redovisas på medeltemperatur, normaltemperatur, högsta temperatur, lägsta temperatur, antal frostdagar, normalt antal frostdagar, vattnets temperatur och normal vattentemperatur.

Uppdaterad