Foto

Flygbild västerifrån över Lillängsgatan i Bromma Kyrka. 1936