Foto

Karl Johans Basar vid Karl Johans Torg. Överbyggnaden över Söderström sedd från väster