Foto
Fotograf: Okänd. Stockholms stadsmuseum

Scheelegatan 13 under rivning

Uppdaterad