Foto
Fotograf: Okänd. Stockholms stadsmuseum

Bryggargatan österut från Klara sjö

"Hela det kvarteret, där jag bodde - Blekholmen södra - ägdes av konsul Berendt. Han var mycket ekonomisk och snäll mot barn, vilka egenskaper, överförda på det praktiska livet, visade sig i att han gärna delade ut karameller bland ungarna, men ogärna utförde reparationer åt deras föräldrar. Hela kvareteret hade en gemensam gård, som avdelades av en länga låga, oumbärliga hus. För övrigt fanns stall med höskulle och vagnslider på gården, ett förhållande, som högst avsevärt underlättade våra lekar. Vintertid hade vi skridskobana och snöhyddor på gården, så inte hade vi tråkigt."

Josef Jakobsson berättar gamla minnen i boken Kungsholmen vid sekelskiftet från 1943 (s. 162).

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad