Foto
Fotograf: Okänd. Stockholms stadsmuseum

Interiör mot orgelläktaren i Sofia Kyrka

Uppdaterad