Text
Upphov: Okänd. Utrednings- och statistikkontoret

Boendetäthet i Stockholms stad 1894-2004

Statistik. Vid förra sekelskiftet var lägenheterna i genomsnitt relativt stora, 3,20 rumsenheter per lägenhet (kök räknas som en rumsenhet). När bostadsbyggandet tog fart i innerstaden 1924 var de flesta lägenheter som byggdes på 1 rum och kök eller mindre. Sedan 1945 har dock lägenheterna i genomsnitt blivit allt större. Värdet vid sekelskiftet överträffades inte förrän 1975. Det vanligaste hushållet vid sekelskiftet var ett 4- eller 5-personshushåll. Ofta ingick en inneboende som inte tillhörde familjen. Boende per rumsenhet uppgick till 1,4 - det högsta värdet som någonsin noterats. Utrymmesstandarden har successivt ökat fram till år 1990 för att därefter minska något.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad