Statistik på Födda och döda i Stockholm 1900-2004
Text
Upphov: Okänd. Utrednings- och statistikkontoret

Födda och döda i Stockholm 1900-2004

Statistik. Antalet födda i Stockholm har varierat kraftigt. 1929 föddes knappt 5 000 barn. Femton år senare, 1944 och 1945, föddes tre gånger så många barn. Nästa topp kom 1990 med nära 10 000 födda. Efter en mindre svacka är barnafödandet nu åter stort med 11 000 födda 2004. Trenden pekar på en fortsatt ökning. Antalet döda var efter förra sekelskiftet kring 5 000 per år. Antalet ökade fram till 1976 då nästan 10 000 avled. Efter 1988 har dödsfallen successivt minskat ner till drygt 7000 per år. Trenden pekar på en fortsatt minskning.

Uppdaterad