Foto

Konradsbergs hospital sett på avstånd

Konradsberg var ett av Sveriges första mentalsjukhus. Det ansågs väldigt modernt när det invigdes 1861. Sjukhuset kallades även "Dårarnas slott".

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Sjukhus och vårdinrättningar
Tema

Sjukhus och vårdinrättningar

Under en stor del av Stockholms historia drevs vård av sjuka, psykiskt sjuka, fattiga, personer med funktionsnedsättning samt äldrevård och barnhem inom samma inrättningar. Under s…