Foto

Helgeandsholmen och Slottet från Kanslikajen vintertid