Foto

Helgeandsholmens nordvästra del sedd från Strömgatan