Foto

Helgeandsholmen, från väster, med Lorentz´ska badinrättningen