Foto

Gårdsinteriör mot norr vid Nya Sandbergsgatan 1 år 1906, kvarteret Bondesonen Mindre

Då Katarina sinnessjukhus.