Foto

Vy från Mynttorget mot Tegelbacken och Kungsholmen