Foto
Fotograf: Okänd. Stockholms stadsmuseum

Västra Kvargränd österut från nr 6

Uppdaterad