Text
Upphov: Okänd. Stadsmuseet i Stockholm

Protokoller hos öfwer-ståthållare-embetet i Stockholm, i målet emot direktören P.A. Blom. Stockholm, tryckte hos Carl Deleen, 1816.

Denna skrift är ett utdrag ur ett protokoll från Överståthållarämbetet, som var den högsta förvaltningsmyndigheten för Stockholms stad åren 1634-1967. Det rör en klagan framställd av arbetarna Hinrik Johanson, Håkan Svenson, M. Petterson, Gustaf Nyström och M.G. Lödström. Dessa arbetare gick till myndigheterna för att protestera mot att deras arbetsgivare, direktören P.A. Blom inte betalade ut lön för alla arbeten som de utförde. Frakturstil. 10 sidor.

Uppdaterad