Foto
Fotograf: Malmström, Axel (1872-1945). Stockholms stadsmuseum

Slussning i Nils Ericsson-slussen med broöppning vid Östra Slussgatan

Uppdaterad