Foto
Fotograf: Cronquist, Gustaf W:son (1878-1967). Stadsmuseet i Stockholm

Flygfoto från nordost över Norra Ängby. I förgrunden Vultejusvägen och Norra Ängby folkskola

Uppdaterad