Foto

Kungliga Vetenskapsakademiens Bergianska Trädgårdsskola 1908. Porträtt av chefen och personalen