Foto
Fotograf: Larssons Ateljé. Stadsmuseet i Stockholm

Fahnehjelmska trädgårdsporten, Regeringsgatan 58, portal åt Lutternsgatan

Uppdaterad