Foto
Fotograf: Larssons Ateljé. Stadsmuseet i Stockholm

Nybrogatan n:r 48, gårdsinteriör

Uppdaterad