Text
Upphov: Okänd. Utrednings- och statistikkontoret

Vindros, fördelning av vindar 1997 från respektive vädersträck

Statistik. Observerade vindriktningar 1997 samt medelvärden för perioden 1961-1975. Mätplats Stockholm-Bromma.

Utdrag ur Statistisk årsbok för Stockholm 1999.

Uppdaterad