Text
Upphov: Okänd. Utrednings- och statistikkontoret

Skattesats i Stockholms stad 1869-2005 (kommun och landsting)

Statistik. Vid förra sekelskiftet var kommunalskatten i Stockholm 3 %. Skattesatsen ökade sedan successivt fram till 1970 då den var 18,5 %. 1971 inlemmades Stockholm i landstinget. Kommunalskatten sänktes till 13 % men landstingsskatt på 9 % tillkom. Den sammanlagda skatten är 2005 på 30,35 %.

Uppdaterad