Foto

F.d. Kungl. Dramatiska teatern vid Kungsträdgårdsgatan, interiör av salongen