Text

Vindros, fördelning av vindar 1974 från respektive vädersträck

Statistik. Observerade vindriktningar 1974 samt medelvärden för perioden 1961-1970.