Foto
Fotograf: Okänd. Stockholms stadsmuseum

Jutas Backe

Uppdaterad