Foto

Interiör från Operakällarens matsal, Karl XII:s Torg