Text

Januari månads medeltemperatur 1800-2002

Statistik. Medeltemperaturen i januari i Stockholm har ökat från -4 till -2 grader på tvåhundra år.