Foto
Fotograf: Malmström, Axel (1872-1945). Stadsmuseet i Stockholm

Vägarbeten på Östra Slussgatan. T.v. Karl Johans Torg. I fonden Skeppsholmen

Uppdaterad