Foto
Fotograf: Malmström, Axel (1872-1945). Stockholms stadsmuseum

Vägarbeten på Östra Slussgatan. T.v. Karl Johans Torg. I fonden Skeppsholmen

Uppdaterad