Foto
Fotograf: Okänd. Stockholms stadsmuseum

Nybyggda flerbostadshus i Hässelby gård

En del av Hässelbys kollektivbostadshus (närmast) och några av de övriga husen vid Ormängsgatan. Bilden visar många av 1950-talets typiska arkitekturdetaljer, bland annat de assymetriska taken.

Uppdaterad