Foto
Fotograf: Cronquist, Gustaf W:son (1878-1967). Stockholms stadsmuseum

Flygbild från NO mot norra Solhem i Spånga. Törnstigen (nuv. Törnbusk- stigen) närmast. På kullens krön Kälvesta kvarn (""Lilla Stampan"")

Uppdaterad