Foto

Operan vid Gustav Adolfs Torg sedd från Helgeandsholmen