Foto
Fotograf: Swensk, John. Stockholms stadsmuseum

Järnvägsbostäderna, södra gården från SO i kvarteret Smultronet mot Kungsholmsgatan

Uppdaterad