Foto

Stockholmsutställningen 1930. Huvudgatan "Corson" västerut med festplatsen till vänster

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Vägvisare till Stockholmsutställningen 1930

Vägvisare till Stockholmsutställningen 1930