Text

Juli månads medeltemperatur 1800-2002

Statistik. Medeltemperaturen i juli månad har inte ökat sedan 1800 utan pendlar fortfarande kring +17 grader.