Foto

Fjällgatan 2. Från Katarina kyrkogård mot sydost