Foto
Fotograf: Grundén, N.E.. Stockholms stadsmuseum

Nybrogatan 37 med Tempo på bottenvåningen

Uppdaterad