Foto

Gårdsinteriör, Landbyska verket mot sydost. S.k. Landbyska (bryggeri-)verket.