Foto

Bergsgränd 6. Källaren Neptun är inrymd i byggnaden