Foto
Fotograf: Okänd. Stockholms stadsmuseum

Bergsgränd 6. Källaren Neptun är inrymd i byggnaden

Uppdaterad