Foto
Fotograf: Okänd. Stadsmuseet i Stockholm

Bergsgränd 6. Källaren Neptun är inrymd i byggnaden

Uppdaterad