Foto
Fotograf: Cronquist, Gustaf W:son (1878-1967). Stadsmuseet i Stockholm

Kv. Grenen vid Tjärhovsgatan mot Renstiernas Gata. Åt nordväst Katarina kyrka

Uppdaterad