Foto

Kv. Grenen vid Tjärhovsgatan mot Renstiernas Gata. Åt nordväst Katarina kyrka